Hypnosis Dance Academy:
Stefanie Duc

Dance is music made vis­ible (George Balanchine)

B

Stefanie Duc (°1989) is een gedip­lomeerde danseres die gepas­sion­eerd bezig is met dans sinds haar 5 jaar. Geb­eten door de dans­mi­crobe besliste ze op 11-jarige leeftijd hier­van haar ber­oep te maken. If you can dream it, you can do it!

Zij studeerde na het vol­gen van de 6‑jarige opleiding af aan de Konink­lijke Bal­letschool van Ant­wer­pen- Bel­gië, waarna zij via een beurs een spe­cial­isa­tiejaar klassieke dans vol­g­de aan het Real Con­ser­vatorio Pro­fe­sion­al de Danza Mariemma te Mad­rid- Span­je. Hierna besloot ze zich ver­der te verdiepen in de wereld van de hedendaagse dan­s­tech­niek­en. Zodoende behaalde ze in 2011 haar Bach­el­or in Dans aan het Con­ser­vat­ori­um van de AP Hogeschool Ant­wer­pen- Bel­gië. Tot op heden schoolt ze zich nog steeds bij door het vol­gen van diverse dans­work­shops in o.a. LA en New York.

Ze gen­oot op de KBA een uit­gebreid lessen­pakket: Klassiek bal­let, Pointes, Pas De Deux, Klassiek en Hedendaags rep­er­toire, Hedendaags, Gra­ham, Cun­ning­ham, Impro­visa­tie tech­niek­en, Jazz, Spaanse dans, Volks­dans, Pil­ates, Yoga, …

Ook werd ze tijdens deze opleiding op 14-jarige leeftijd geselect­eerd om mee te toer­en met​“La Bay­adère”, een klassieke bal­let­pro­ductie van het Konink­lijk Bal­let van Vlaander­en.

Ged­urende haar hedendaags tra­ject dan­ste ze cho­reo­grafieën van o.a. Min Hee Ber­vo­ets, Filip Van Huffel, Paul Estabrook, Marc Van­runxt, Michaël Lazic, Jean Luc Ducourt,…

Na haar opleiding dan­ste ze bij mod­ern dans­gezelschap​“De Stilte” in Breda en het ​“Inter­na­tion­aal Dan­stheat­er” te Ams­ter­dam. Na twee jaar in Neder­land te hebben doorge­b­racht keerde ze ter­ug naar Bel­gië om dan uiteindelijk twee jaar richt­ing Frankrijkte trekken waar ze aan de slag ging als cab­aret-danseres en assist­ent cho­reo­graaf bij twee rondtrekkende dans­gezelschap­pen; Met­ro­nome & Cie Show­time.

Ter­ug in Bel­gië vond ze haar weg in de com­mer­ciele danswereld waar ze op zelf­standige basis voor diverse agency’s danst(e):
D‑Dance Pro­duc­tions, Dance Act, Strange People, Cri­aturas, The Cast, Show­case by Tommy Gryson, Ren­eeen­ter­tain­ment, Com­pag­nie Foletta…

Tevens kon je haar aan het werk zien in Revue tem­pels zoals​“Het Witte Paard”,​“Col­isee” en​“Cab­aret Magiq”. Daarnaast dan­ste ze ook voor ver­schil­lende (inter)nationale arti­esten, op diverse evene­men­ten (mod­eshows, trav­estieshows, cor­por­ate events), video­clips, films,…

Momenteel is Stefanie nog steeds te vinden op diverse podia in binnen- en buiten­land
. Ze trad al op in landen zoals Neder­land, Lux­em­burg, Frankrijk, Duits­land, Enge­land, Span­je, Kroatië, Noor­we­gen, Zweden, Fin­land en Dene­marken. Naast uit­vo­er­end danseres werkte ze ook als dansleerkracht, per­former, straatarti­est illusieas­sist­ente én gespe­cial­iseerd pointes­fit­ter in dansspe­ciaalzaak Larabesko.

Image 6483441 1
Image 6483441
creating talent

Alle lessen gegeven door Stefanie Duc

B

Klassiek Ballet

starter

Dinsdag: 18:30
Age: 12+
Teacher: Stefanie
14 lesweken: € 88,00
28 lesweken: € 168,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
B

Klassiek Ballet

intermediate

Dinsdag: 19:30
Age: 12+
Teacher: Stefanie
14 lesweken: € 88,00
28 lesweken: € 168,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
B

Klassiek ballet

advanced

Dinsdag: 20:45
Age: 12+
Teacher: Stefanie
14 lesweken: € 88,00
28 lesweken: € 168,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
Hypnosis Dance Academy
Groenestraat 170B
8800 Roeselare
Belgium
maandag 16:30 - 21:30
dinsdag 16:30 - 22:00
woensdag 12:45 - 21:00
donderdag 16:30 - 22:00
vrijdag 16:30 - 22:00
zaterdag 08:45 - 17:00
zondag gesloten